Förslag

Här har vi sammanställt de rapporter och PM vi skrivit genom åren. Du hittar dem i kronologisk ordning längre ner på sidan. 

Första domen om solparker i Svea Hovrätt 
2022-11-25
Ta bort gränsen för solel på stora tak
2022-11-16
Solel i Boverkets Byggregler
2022-09-17
Fakta PM – Solel på stora tak
2021-03-01
Förslag till lösning för skattereduktion för andelsägd förnybar el – jan 2021
2021-01-01
Fakta PM solelparker
2021-01-18
Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder?
2020-07-07
Ursprungsgarantier för mikroproduktion
2020-03-06
Sveriges stoppregel för större solelanläggningar
2019-09-25
Skattereduktion för andelsägd förnybar el
2019-06-30
Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring
2018-01-05
Programförklaring Solelkommissionen
2016
Programförklaring Solelkommissionen 
2015
 Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel
2015-03-30