Webbseminariet ”Solel 2020” lockade 165 personer

Att Sverige har en solelboom blev tydligt när Solelkommissionen ordnade årets vårseminarium om läget för solel och regelverksfrågorna. Antalet deltagare dubblades från förra året när lunchseminariet nu blev webbaserat. IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet bildar nätverket Solelkommissionen. De lyfte bland annat fram hur investeringsstödet bör fasas ut de kommande åren och för privatpersoner ersättas av en energiRot. Politikerpanelen som bestod av de energipolitiska talespersonerna för S, MP, C och M gav en positiv respons på att införa en energirot, några var mycket tydliga med att det är till 2021!

De negativa konsekvenserna av 255 kilowattsgränsen för större fastigheter belystes också på ett tydligt sätt. Varför ska vi ha en maxstorlek för solel, när vi inte har det för till exempel värmepumpar? Syftet med bägge är att minska byggnadernas behov av inköpt energi! Och Solelkommissionen hoppas på att det blir nästa förbättring av regelverket så att även de stora taken börjar användas till solel.

Seminariet avslutades i positiv stämning, regelverksförändringarna har gått i väldigt snabbt tempo hittills och behöver fortsätta. Även om vi har en solelboom har Sverige bara använt enstaka procent av taken för solel!

Se Solelkommissionens webbinarium:

Missade du Solelkommissionens webbinarium? Vi spela in det. En knapp timme med representanter från näringslivet och politiken.

Hålltider webbinarium

Klicka på länkarna för att komma direkt till tidpunkten.

Vad är Solelkommissionen?

Solelkommissionen startades år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi. Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov.