Solel på stora tak fick stöd i Almedalen

Politiker på rad. Från vänster, Arman Teimouri, energipolitisk talesperson (L), Patrik Engström, energipolitisk talesperson (S), Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson (MP), Lars Thomsson, riksdagsledamot (C) och moderator Malin Strand, Fossilfritt Sverige.

Solelkommissionen hade i år sitt femte Almedalsseminarium och lyfte frågan om varför solel på stora tak hindras. En alldeles fullsatt sal lyssnade inledningsvis till en näringslivspanel med Castellum, Vasakronan, IKEA och Telge Energi som lyfte fram hur många fler stora tak som kan få solel om gränsen på 255 kilowatt togs bort. Solelkommissionen vill att gränsen tas bort helt och att solel på den egna fastigheten som förbrukas i samma fastighet alltid ska vara befriad från energiskatt. Egen solel ska helt enkelt jämställas med andra åtgärder som den som fastighetsägare gör för att sänka behovet av köpt el.

Andra halvan av tiden fick politikerna. Och politikerpanelen, med representanter från alla fyra partierna som kommit överens om januariavtalet, var positiva till att ta bort 255-gränsen eller höja den kraftigt. Alla var också överens om att förändringen ska ske, om inte under nästa år, så under denna mandatperiod.

Slutsatsen blir att förbättringarna för kundägd solel kommer fortsätta i ett högt tempo att vi snart kommer bygga även på de stora taken, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och initiativtagare till Solelkommissionen.

Läs debattartikeln som vi publicerade samma dag i Altinget: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem

Vad står det i januariavtalet om solel?

Punkt 24: Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.

Vilka är Solelkommissionen?

Solelkommissionen är ett nätverk som startades år 2015. Idag består vi av HSB, IKEA, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan.Tillsammans driver vi på för att förutsättningarna för solel ska förbättras. Vårt mål är att solel år 2030 ska producera tio procent av Sveriges elbehov.