Proppfullt seminarium i Almedalen

För att ytterligare driva på för bättre förutsättningar för egen solel ordnade Solelkommissionen ett seminarium i Almedalen. Intresset för solfrågorna är stort, vilket inte minst märktes på den proppfulla lokalen. Moderator var Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy på Chalmers, och i panelen satt Lise Nordin, energipolitisk talesperson Miljöpartiet, Rickard Nordin, energipolitisk talesperson Centerpartiet, Åsa Westlund, energipolitisk talesperson Socialdemokraterna, Anders Lago, Förbundsordförande HSB, Petra Hallebrant, Kundchef Telge Energi och Johan Öhnell, styrelseledamot/styrelseordförande, Ekobanken/Solkompaniet.

Framförallt debatterades regeringens nya lagförslag:

– Jag kan bli förbannad på att hyresgäster och bostadsrättsföreningar inte har samma förutsättningar som villor, konstaterade Anders Lago.

Johan Öhnell poängterade att anläggningar över 255 kWt, absolut inte innebär storskalig elproduktion, snarare tvärt om:
– Det som vi pratar om som jättestora solcellsanläggningar motsvarar egentligen bara 2 % av ett modernt vindkraftverk.

Jämfört med tidigare år var det tydligt att politikernas intresse och kompetens inom solenergiområdet ökat avsevärt. Alla deltagare var införstådda i den problematik som det nya lagförslaget innebär för större fastighetsägare, men också vilka svårigheter exempelvis momsplikten innebär för villaägare. Både Lise Nordin (MP) och Åsa Westlund (S) var tydliga med att regeringens ambition är att skapa förutsättningar för egen solel, bland annat genom att se över hur de som har flera anläggningar, det vill säga mer än 255 kWt, kan gynnas. Det lovade även att titta närmare på momsplikten och hur förutsättningarna för andelsägd solel kan förbättras.

Missade du seminariet? Eller vill du kanske se det igen? Kolla in live-inspelningen här!